Hypotheekrente op laagste punt ooit

De hypotheekrente staat op het laagste punt ooit. Dat is erg gunstig als u nu een huis gaat kopen of als de rentevast periode van uw huidige hypotheek afloopt. Daarnaast kan een oversluiting van de hypotheek wellicht nu ook een financieel voordeel opleveren of meer zekerheid voor de toekomst. Voor het maken van een afspraak voor een kosteloos en vrijblijvend hypotheekgesprek kunt u terecht bij DBA advies.


Daling hypotheektarieven

De afgelopen maanden hebben een gestage daling van de hypotheekrentetarieven laten zien. Met name de wat langere rentevaste perioden van 5 en 10 jaar vast en langer zijn stapsgewijs steeds verder verlaagd door de verschillende geldverstrekkers. Deze verlagingen zijn inmiddels zover doorgezet dat we nagenoeg op de historisch lage renteniveaus van medio 2005 zijn aanbeland. Een 5 jaar vaste hypotheekrente is vanaf zo’n 2,9% per jaar te krijgen, en 10 jaar vast vanaf ongeveer 3,6% per jaar.

Waarom deze daling?

Het afgelopen half jaar is de kapitaalmarktrente na een periode van stijging weer wat omlaag gekomen. Zo is in die periode de 10-jaars kapitaalmarktrente zo’n 0,5% gedaald. En de kapitaalmarktrente is mede van invloed op de hoogte van de hypotheekrentetarieven. Daarnaast lijken geldverstrekkers hun marge op de hypotheektarieven wat te hebben verlaagd. Deze 2 ontwikkelingen tezamen zorgen voor de lage, actuele rentetarieven die we nu in de markt zien.

Verschil in rentetarieven

Een verschil met de periode van lage rentes medio 2005 is dat geldverstrekkers nu een groter verschil in rentetarief hanteren tussen zogeheten ‘tophypotheken’ en hele lage leningen ten opzichte van de waarde van de woning die als onderpand dient. Dit verschil kan nu zeker 1,0% rente per jaar zijn tussen een lening tot bijvoorbeeld 60 of 65% van de woningwaarde, en een ‘tophypotheek’ die boven de waarde van de woning uitkomt. Een hypotheek tot 60% woningwaarde zou dan bijvoorbeeld 2,9% aan rente per jaar moeten kosten voor 5 jaar vast, terwijl een tophypotheek bij dezelfde bank voor 5 jaar vast op 3,9% rente per jaar komt. Iedere bank gaat weer wat anders om met het vaststellen en onderverdelen van hun rentetarieven in verschillende risicoklassen voor wat betreft het hypotheekbedrag ten opzichte van de woningwaarde.

Maak nu een afspraak

In alle gevallen geldt dat de huidige lage rentestanden het zeker de moeite waard maken eens contact met ons op te nemen om te bezien of er voor u voordeel te behalen is.