Zo houdt u brand buiten de deur

Brand brengt de toekomst van uw bedrijf in gevaar. Wat u in jaren heeft opgebouwd, kan daardoor letterlijk in rook opgaan. En dan hebben we het nog niet over de menselijke risico’s. Gebruik deze tips om brand zo veel mogelijk buiten de deur te houden.


De gevolgen van brand kunnen desastreus zijn. Niet alleen voor uw onderneming, maar ook voor uw personeel en bezoekers van uw bedrijfspand. Daarbij kan de schade soms oplopen tot in de miljoenen euro’s. Bovendien loopt u omzet mis als uw klanten door de brand vertrekken naar de concurrent.

Voor een blijvend succesvol bedrijf is het belangrijk dat brand wordt voorkomen. Hoewel u brand nooit volledig kunt uitsluiten, kunt u de kans erop wel verkleinen. Dat bereikt u door te letten op mogelijke oorzaken van brand en deze aan te pakken. En natuurlijk door gezond verstand te gebruiken.

Oorzaken van brand

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van brand? In de eerste plaats is meestal sprake van technische problemen met elektrische installaties. Slechte aanleg en onderhoud van dergelijke installaties levert brandgevaar op. Daarnaast is bij grotere branden vaak sprake van brandstichting, bijvoorbeeld door vandalisme of wraak.

Met behulp van risicomanagement krijgt u inzicht in specifieke risicovolle situaties die in uw bedrijf kunnen zorgen voor brand. Een Erkend MKB-adviseur kan u helpen om deze risico’s te inventariseren en samen met u op zoek gaan naar mogelijkheden om ze te beperken. Hieronder beschrijven we enkele algemene maatregelen tegen brand.

Maatregelen tegen brand

Afhankelijk van de situatie bent u wettelijk verplicht om bepaalde maatregelen te nemen tegen brand. Als u personeel in dienst heeft, moet u bijvoorbeeld zorgen voor voldoende bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Die kunnen onder meer een beginnende brand bestrijden. Voorbeelden van andere maatregelen die u kunt nemen:

Afvalcontainers
Eenvoudig bereikbare afvalcontainers werken brandstichting in de hand. Plaats ze daarom het liefst in een afgesloten ruimte. Daarbij kunt u het beste gebruikmaken van metalen afvalcontainers die op slot kunnen. Als u ze alleen buiten kwijt kunt, plaats ze dan op zijn minst op 10 meter van de gevel van uw bedrijfsgebouw en niet onder een afdak of luifel. Daardoor slaat de brand minder snel over.

Brandblusmiddelen
Brandblusmiddelen helpen bij het blussen van beginnende branden. Op grond van de Arbowet bent u verplicht om ze in huis te hebben. Houd daarbij rekening met eisen op het gebied van keuring en onderhoud. Met een training zorgt u ervoor dat uw medewerkers weten hoe ze ermee omgaan. Verder moeten de brandblusmiddelen zowel zichtbaar als bereikbaar zijn.

Elektrische installaties
Veel branden ontstaan in elektrische installaties. Bijvoorbeeld bij installaties die niet goed zijn aangelegd of gebreken vertonen. U moet ze dan ook periodiek laten inspecteren en onderhouden. Dat gebeurt bij voorkeur door een gecertificeerd bedrijf dat werkt volgens de eisen van NEN-norm 3140. Bij een nieuw bedrijfsgebouw is het belangrijk dat u laat controleren of de installaties voldoen aan NEN-norm 1010.

Inbraakpreventie
Goede inbraakpreventie verkleint de kans op brandstichting. Als brandstichters geen toegang hebben, kunnen ze immers ook geen brand stichten. Dat vraagt om een terreinafscheiding die hoog en sterk genoeg is. Daarnaast is het verstandig om een goed inbraakalarm te nemen dat is gekoppeld aan een alarmcentrale. Vergeet ten slotte niet om deuren en poorten na sluitingstijd te vergrendelen met goede (hang)sloten.

Rookruimte
Sommige bedrijven hebben een rookruimte in hun bedrijfsgebouw. Zo’n ruimte kan zorgen voor een verhoogd risico op brand. Dat verkleint u met vlamdovende afvalbakken en veiligheidsasbakken. Die zorgen er dankzij hun ontwerp voor dat rook niet ontsnapt. Als gevolg hiervan ontstaat een gebrek aan zuurstof en gaat een eventuele brand vanzelf uit.

Stekkerdozen en kabelhaspels
Een wirwar aan snoeren en stekkerdozen kan een zware wissel trekken op uw elektriciteitssysteem. Dit vergroot de kans op brand aanzienlijk. Als te veel zware apparaten aangesloten zijn op één stekkerdoos, is namelijk sneller sprake van doorbranden, kortsluiting en brand. Bij kabelhaspels voorkomt u oververhitting door deze altijd helemaal uit te rollen.

Versiering
Brandvertragende versiering zorgt ervoor dat brand zich minder snel verspreidt. De brandweer geeft hiervoor meerdere voorschriften. Zo kunt u onder meer kiezen voor versiering die voldoet aan NEN-norm 6064. Vraag uw leverancier nadrukkelijk om brandvertragende versiering en kijk goed op de verpakking. Bewaar deze goed voor het geval u de brandveiligheid moet kunnen aantonen.