Veranderingen hypotheek 2018

Op Prinsjesdag zijn de plannen voor 2018 door de regering bekend gemaakt, waaronder ook de plannen met betrekking tot eigen woningen en hypotheken.


Maximale hypotheek naar 100%
De maximale lening die u in 2018 mag afsluiten voor een woning daalt van 101% naar 100% van de waarde van de woning. Dat betekent dat u meer eigen geld nodig heeft om bijvoorbeeld overdrachtsbelasting en financieringskosten te betalen. Daarnaast mag het inkomen van de partner vanaf 2018 voor 70% worden meegeteld. In 2017 is dat 60%.

Aanpassing NHG-grens
De NHG-grens wordt gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Omdat de gemiddelde huizenprijs de afgelopen periode is gestegen, zal naar verwachting ook de NHG-grens stijgen. Het exacte bedrag zal in de loop van november bekend worden gemaakt.

Verval restschuldregeling
Op dit moment is het mogelijk om de rente en kosten van restschulden af te trekken bij de belastingaangifte. Deze regeling blijft bestaan voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. De duur van de aftrek is 15 jaar. Restschulden die op of na 1 januari 2018 ontstaan, komen niet meer in aanmerking voor deze regeling.

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek naar 49,5%
In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50%. In 2018 wordt dit 49,5%. Dit is alleen van invloed wanneer uw inkomen in de hoogste belastingschijf valt.

Stijging WOZ-waarde
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2018 met 5 tot 7%. De WOZ-waarde is van invloed op de hoogte van een aantal belastingen voor huiseigenaren, zoals de Onroerende Zaak Belasting, de watersysteemheffing en het eigenwoningforfait dat wordt berekend in de aangifte inkomstenbelasting.

Verlaging rendementspercentages (box 3)
In 2018 dalen de rendementspercentages in box 3. Het rendement voor het gedeelte van uw spaargeld van € 25.000,- tot € 100.000,- wordt 2,65%. Voor het gedeelte van € 100.000,- tot € 1.000.000,- wordt het 4,52% en voor het meerdere 5,38%. Over dit rendement betaalt u uiteindelijk 30% belasting.