Tóch overgangsmaand voor leennormen hypotheken

In tegenstelling tot eerdere berichten, is er toch een overgangsmaand voor de leennormen van 2018. Wilt u nog gebruikmaken van de normen van 2017? Dan dient de bindende offerte vóór 1 februari 2018 te zijn uitgebracht.


Volgens de hypotheeknormen van 2018 kunt u nog maar 100% van de marktwaarde van de woning lenen. Daarnaast kunt u in 2018 op basis van een gelijkblijvend inkomen, voor zover dit onder de € 45.000,- bruto per jaar blijft, minder lenen dan in 2017.

In eerste instantie zou er geen overgangsregeling zijn. Dat wil zeggen dat de bindende offerte nog in 2017 door de bank uitgebracht zou moeten zijn. Naar aanleiding van een door een Tweede Kamerlid ingediende motie, heeft de Kamer toch besloten wederom één maand respijt te bieden.