Wetswijzigingen rond personeel per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 zijn er enkele belangrijke wetswijzigingen voor ondernemers met personeel. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe wetten en regels.


Minimumloon omhoog
Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is gestegen naar € 1.578,00 per maand. Een volledig overzicht van de nieuwe bedragen vindt u hier.

Minimumloon voor opdrachtnemers
Per 1 januari 2018 hebben ook zelfstandige opdrachtnemers recht op het wettelijk minimumloon.

Nieuw: loonkostenvoordelen
Vanaf 2018 kunt u profiteren van loonkostenvoordelen. Bijvoorbeeld wanneer u ouderen of arbeidsgehandicapten in dienst hebt of neemt. De loonkostenvoordelen vervangen het systeem van de premiekortingen. Meer informatie over loonkostenvoordelen vindt u hier.

Regels stukloon aangepast
U mag werknemers blijven betalen op basis van stukloon, maar per 1 januari hebben zij recht op minimaal het minimumloon per gewerkt uur.

No-risk premie zieke 56-plusser
Als u iemand in dienst neemt die 56 jaar of ouder is, krijgt u volledige compensatie van de loonkosten als deze werknemer uitvalt wegens ziekte. Het gaat om personen die één jaar werkloos waren en een WW-uitkering ontvingen. Het UWV neemt de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer over.

AOW-leeftijd omhoog
De AOW-leeftijd is 66 jaar per 1 januari 2018. Tot en met 2012 blijft deze leeftijd stapsgewijs stijgen tot 67 jaar.

Nieuwe privacywet
In de loop van 2018 volgen er meer belangrijke wetswijzigingen, zoals de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) per 25 mei. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.