Geen transitievergoeding bij slapend dienstverband

In de Wet werk en zekerheid (Wwz) is geregeld dat een zieke werknemer na twee jaar ziekte aanspraak heeft op een transitievergoeding bij ontslag. Maar wat als de werkgever geen ontslag aanvraagt? Een interessante rechtszaak onder de loep.


Case: werknemer 2 jaar ziek
De werknemer werkt sinds 1997 als medewerker afwas in een motel. Hij is twee jaar ziek geweest. Na die ziekte ontvangt hij met ingang van juni 2016 een IVA-uitkering.

De werknemer heeft echter geen transitievergoeding ontvangen van zijn werkgever. Daarom maant de werknemer de werkgever in oktober 2016 die vergoeding aan hem te betalen. De werkgever weigert. De werkgever stelt zich op het standpunt dat het niet verplicht is om een einde te maken aan een slapend dienstverband. Zolang het dienstverband bestaat, heeft de werknemer geen recht op de transitievergoeding.

De werknemer neemt geen genoegen met het antwoord van de werkgever, en besluit de zaak voor te leggen aan de kantonrechter.

Rechter: werkgever heeft gelijk
De kantonrechter is het met de werkgever eens. De kantonrechter overweegt dat het de beleidsvrijheid van de werkgever is om wel of niet een ontslag aan te vragen via het UWV. Een wettelijke verplichting om dat te doen bestaat volgens de kantonrechter niet.

Het slapend laten voorbestaan van de arbeidsovereenkomst is niet ongeoorloofd en is ook niet in strijd met de eisen aan goed werkgeverschap. De rechter wijst de vorderingen van de werknemer vervolgens af.

Conclusie: slapend dienstverband mag
Deze uitspraak bevestigt dat een werkgever een dienstverband na twee jaar ziekte door kan laten 'slapen' om op die manier aan de betaling van de transitievergoeding te ontkomen.

Werkgever wordt gecompenseerd voor betaalde transitievergoeding
Het Wetsvoorstel Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte van Asscher is inmiddels door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. De wet moet per 1 april 2020 in werking treden. Op basis daarvan krijgen werkgevers de transitievergoedingen die zij vanaf 1 juli 2015 aan langdurig arbeidsongeschikten hebben betaald, terugbetaald door het UWV uit het Algemeen Werkgeversfonds (Awf). Het wordt pas ingevoerd met ingang van 2020, ervan uitgaande dat het ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen.