Nieuwe wetten in 2019 voor ondernemers met personeel

Wat is er op 1 januari 2019 veranderd voor werkgevers? Van extra geboorteverlof tot een vergoeding bij ongevallen en het minimumloon. Bekijk de belangrijkste wetswijzigingen voor ondernemers met personeel.


Extra geboorteverlof
De Wet invoering extra geboorteverlof geeft uw werknemers vanaf 2019 recht op extra vrije dagen na de geboorte van hun kind. Dit betreft een volledige werkweek betaald verlof. Voorheen waren dit twee dagen. Uw werknemer kan het verlof direct na de bevalling opnemen of de vrije dagen verspreiden over de eerste vier weken na de geboorte. In 2020 wordt het geboorteverlof nog verder uitgebreid. Dan mogen de werknemers in het eerste halfjaar na de geboorte vijf weken verlof opnemen. In die periode krijgen zij van het UWV een uitkering van 70% van het loon en hoeft u geen loon te betalen.

Vergoeding bij ongeval
Als uw bedrijf aansprakelijk is voor een situatie waardoor iemand overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt, moet u een vergoeding betalen aan (de naasten van) deze persoon. Dat staat in de nieuwe Wet vergoeding affectieschade. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bedrijfsongeval. Als een van uw werknemers een ongeluk krijgt doordat u niet hebt gezorgd voor veilige werkomstandigheden, kunt u aansprakelijk worden gesteld. De vergoeding die u dan moet betalen is afhankelijk van de situatie en bedraagt tussen 12.500 en 20.000 euro.

Fiscale regeling buitenlandse werknemer verkort
Als u buitenlandse werknemers in dienst neemt, of al hebt, met een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt, dan kunt u gebruikmaken van de 30%-regeling. De regeling houdt in dat u 30 procent van het loon, inclusief vergoedingen, belastingvrij mag verstrekken. U hoeft er dus geen loonbelasting over te betalen. De looptijd van de 30%-regeling wordt op 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. Er komt alleen een overgangsrecht voor gevallen waarvan de looptijd in 2019 of 2020 zou eindigen door de verkorting. De voorwaarden van de 30%-regeling veranderen verder niet.

Nieuw minimumloon
Per 1 januari 2019 is het wettelijk minimumloon verhoogd. De nieuwe bedragen kunt u vinden op deze pagina.

Bron: Ondernemen Met Personeel