Loondoorbetaling bij ziekte: dit zijn de regels

Hoe zit het nu met loondoorbetaling bij ziekte? Wat zegt de wet? Wat staat er in de cao? En komen er nieuwe regels voor kleine bedrijven? Zo zit het.


Als uw werknemer niet kan werken door ziekte of een andere vorm van arbeidsongeschiktheid heeft hij recht op een groot deel van zijn salaris. Hoeveel precies? Hieronder vindt u de huidige regels.

Loondoorbetaling bij ziekte, hoeveel?
Volgens de wet ben je verplicht een zieke werknemer twee jaar lang een deel van zijn loon door te betalen. In artikel 629 van het Burgerlijk Wetboek staan de volgende basisregels voor alle werkgevers in Nederland:

  • Jaar 1: u betaalt minimaal 70 procent van het loon, waarbij u niet onder het wettelijke minimumloon mag komen. 
  • Jaar 2: u betaalt minimaal 70 procent van het loon.
Let op
In uw cao staat mogelijk een hoger percentage voor loondoorbetaling bij ziekte. In veel cao's staat dat u in het eerste jaar 100 of 90 procent van het loon moet doorbetalen. Ook kan er een hoger minimumloon van kracht zijn volgens de cao. Controleer dus goed de regels over loon en ziekte in uw cao.

Nieuwe regels loondoorbetaling bij ziekte
Vanaf 2020 komen er nieuwe regels rond loondoorbetaling bij ziekte. Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen gepresenteerd om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. De belangrijkste wetsvoorstellen en maatregelen op een rij:

Compensatie loondoorbetaling
Alle bedrijven in Nederland krijgen met ingang van 2021 een financiële tegemoetkoming van de overheid. De overheid trekt daar jaarlijks 450 miljoen euro voor uit. Dat komt neer op ruim 1000 euro per bedrijf per jaar. Het is de bedoeling dat de compensatie uiteindelijk alleen gaat gelden voor mkb-bedrijven met maximaal 25 werknemers (fte).

Verbetering re-integratie
Naast financiële aanpassingen zijn er ook inhoudelijke aanpassingen op komst om kleine werkgevers te helpen. Namelijk:
  • Het medische advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij de RIV-toets (re-integratieverslag). Dat betekent dat als de werkgever het advies van de bedrijfsarts heeft opgevolgd, hij/zij geen loonsanctie op medische gronden meer kan krijgen van het UWV.
  • Werkgevers krijgen meer grip op de re-integratie tweede spoor (buiten het eigen bedrijf). Doordat ze op het advies van de bedrijfsarts kunnen vertrouwen en bijvoorbeeld het eerder inzetten van de no-risk polis.
  • Er wordt ingezet op meer transparantie bij het UWV.
  • Een zieke werknemer moet voortaan op vaste momenten zelf zijn visie geven op het re-integratietraject.
MKB verzuim-ontzorg-verzekering
Er komt vanaf 2020 ook een nieuwe verzekering speciaal voor het midden- en kleinbedrijf. Met deze verzekering is de loondoorbetaling afgedekt en nemen re-integratie professionals de regie en een groot deel van de re-integratie- en andere verplichtingen over van de werkgever. De verzekering voldoet aan de Wet verbetering poortwachter. Dat wil o.a. zeggen dat als de werkgever de adviezen van de professional overneemt, hij geen risico loopt op een loonsanctie. Langdurige ziektegevallen in het eigen bedrijf tellen beperkt mee in de hoogte van de premie. Met de inzet van specialisten vanaf de eerste dag wordt het re-integratietraject voor werkgever en werknemer beter en effectiever. De polis wordt door meerdere verzekeraars aangeboden. De MKB verzuim-ontzorg-verzekering is niet verplicht. Bedrijven die er geen gebruik van maken, profiteren wel gewoon van de wettelijke maatregelen, zoals de financiële compensatie.

Langer loon doorbetalen bij ziekte?
In de basis betaalt u dus maximaal twee jaar lang een deel van het loon bij arbeidsongeschiktheid. Maar in sommige gevallen moet u nog langer loon doorbetalen.

Bijvoorbeeld als u niet kunt aantonen dat je volgens de Wet verbetering poortwachter hebt gehandeld. In die wet staat welke stappen u moet nemen als een werknemer ziek is.

Daarnaast hebt u mogelijk te maken met de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Als uw werknemer na twee jaar nog steeds ziek is en (in de toekomst) weer kan werken, komt hij vaak in aanmerking voor een WGA-uitkering. Deze uitkering loopt via het UWV, maar u moet hier als (ex-)werkgever aan meebetalen. Als werkgever betaalt u mogelijk tot tien jaar lang mee aan deze uitkering. In het 'slechtste' geval hebt u dus in totaal twaalf jaar lang extra kosten door een arbeidsongeschikte werknemer.

Let op
Volgens het eerdergenoemde regeerakkoord wordt de periode van het WGA-risico voor werkgevers gehalveerd van tien naar vijf jaar. Maar of en wanneer deze regels ingaan is nog onduidelijk.

Risico bij ziekteverzuim verlagen?
Als werkgever hebt u dus flink wat extra kosten als een werknemer lange tijd uit de running is. Naast loonkosten hebt u ook te maken met kosten voor re-integratie, vervanging en eventueel productieverlies.

Verzekering loondoorbetaling bij ziekte
Als u de financiële risico's rond ziekte en arbeidsongeschiktheid wilt ontlopen, kunt u nu al kiezen voor een ziekteverzuimverzekering en een WGA-eigenrisicoverzekering. Met deze verzekeringen zorgt u ervoor dat uw bedrijf niet plotseling torenhoge kosten krijgt door een of meerdere zieke werknemers.

Vraag ons wat de slimste optie is voor uw bedrijf.