Regeling compensatie transitievergoeding definitief

Werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen vanwege de onvrijwillige uitdiensttreding van een langdurig zieke medewerker kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie krijgen. Op 26 februari 2019 is deze regeling in de Staatscourant gepubliceerd.


Onrechtvaardig
Werkgevers ervoeren het als onrechtvaardig dat zij na een loondoorbetaling van twee jaar, alle re-integratiekosten en een verhoogde afdracht aan het UWV óók nog een transitievergoeding moesten betalen.  De overheid komt de werkgevers met deze regeling tegemoet.

Compensatie binnen 6 maanden aanvragen
Vanaf 1 april 2020 kan de compensatie aangevraagd worden voor werknemers die na 1 juli 2015 ontslagen zijn. Dit moet vóór 1 oktober 2020 gebeurd zijn voor oudere gevallen. Voor werkgevers die een medewerker ná 1 april 2020 moeten ontslaan, geldt een termijn van 6 maanden.