​Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzekert u zich tegen verlies van inkomen door ziekte of een ongeval. Wat kost een AOV voor ondernemers en waar moet u op letten?


Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bent u verzekerd tegen uw eigen arbeidsongeschiktheid. De verzekering zorgt ervoor dat u een periodieke uitkering krijgt wanneer u niet kunt werken vanwege een ernstige ziekte of ongeval.

Waarom heb je een AOV nodig?
Als werkgever heeft u met een ziekteverzuimverzekering uw personeel waarschijnlijk verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. U kunt zelf natuurlijk ook te maken krijgen met ziekte, een ongeval of een burn-out. Er is altijd een risico dat u iets overkomt. Met een AOV bent u hier als ondernemer tegen verzekerd.

U zorgt er met een AOV voor dat u uw inkomen behoudt. Als u een langere periode niet kunt werken vanwege een ernstig ongeval of ziekte, krijgt u een vooraf afgesproken bedrag periodiek uitbetaald door uw verzekeraar.

Bovendien wordt u, als dat nodig is, geholpen bij de re-integratie en krijgt u bij veel verzekeraars in het kader van preventie ook een persoonlijke gezondheidscheck en coaching om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Tip: Check uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid
Gebruik een inkomensindicator om te kijken wat uw inkomen zal zijn bij arbeidsongeschiktheid. Aan de hand van negen vragen ziet u wat het verschil in inkomen zal zijn als u een AOV hebt of niet.

Wat kost een AOV?
De kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering verschillen per beroep en hangen ook af van uw wensen als ondernemer. De premie wordt samengesteld op basis van looptijd, beroep, het verzekerde bedrag en het eigen risico.

Looptijd
Het is gebruikelijk om de AOV te laten doorlopen tot de leeftijd dat u recht hebt op AOW. Dat is nu 67 jaar. Kijk goed of u deze eindleeftijd naar voren kunt halen. Wellicht is uw hypotheek op uw 65ste afgelost, en heeft u bijna geen vaste lasten meer. Dan is het niet noodzakelijk om de AOV tot uw AOW-leeftijd door te laten lopen.

Beroep
De premie van een AOV verschilt per beroep en branche. Er wordt gekeken naar het risico op ziekte of een ongeval. Een aannemer met personeel die zelf ook nog actief meedoet aan bouwprojecten zal een hogere premie betalen dan een directeur van een klein accountantskantoor.

Verzekerd bedrag
In de meeste gevallen is het verzekerde bedrag van een AOV 80 procent van uw inkomen. Denk goed na over het bedrag dat u maandelijks uitgekeerd wilt krijgen. Hoe lager u de uitkering inschaalt, hoe lager de premie. Neem in deze berekening ook de werksituatie en het inkomen van uw partner mee. Heeft u dan het volledige salaris nodig dat u nu verdient?

Eigen risico
Hoe langer de periode van uw eigen risico, hoe lager de premie voor de AOV. Om te besparen op de premie kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een eigenrisicoperiode van zes maanden. Dit houdt in dat u eigenlijk alleen bij zeer ernstige gevallen een uitkering krijgt. Het betekent ook dat u zelf een buffer voor dit eerste halfjaar moet regelen.

Is de AOV-premie aftrekbaar?
Ja, de premie voor een AOV is fiscaal aftrekbaar voor ondernemers. Let op: een AOV is geen zakelijke aftrekpost, maar een persoonlijke verzekering. De verzekeringsmaatschappij houdt loonbelasting in op de periodieke uitkering. Het verzekerde bedrag is dus een brutobedrag. Bij de meeste verzekeringen krijgt u als ondernemer onder de 50 jaar, een aanvangskorting over de eerste drie jaar. De percentages wisselen, maar doorgaans bedraagt de korting het eerste jaar 30% en loopt dit stapsgewijs terug.

Hoe berekent u de AOV-premie?
Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 32,4% van de ondernemers met personeel een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Ze betalen gemiddeld 6,7% van hun ondernemersinkomen aan AOV-premie. Dat is gemiddeld genomen 240 euro per maand. De premie voor een AOV is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit scheelt zo’n 40 procent in de kosten. Gemiddeld komt u dan netto uit op 144 euro per maand.

Afhankelijk van de branche waarin u werkt, kan de premie dus hoger of lager uitvallen dan het gemiddelde. De premie kan nog worden bijgesteld als je een van de drie hierboven genoemde variabelen aanpast: looptijd, verzekerd bedrag of eigen risico.

Een goede AOV kiezen is niet eenvoudig. Wij kunnen samen met u de risico's en opties in kaart brengen. Daarna kunt u een gewogen beslissing nemen.