Ontslagvergoeding en stamrecht

De overheid heeft de stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014 afgeschaft. Krijgt u op of na 1 januari 2014 een ontslagvergoeding? Dan betaalt u over het hele bedrag belasting, tegen het gebruikelijke tarief in de inkomstenbelasting. In sommige gevallen kunt u gebruikmaken van een overgangsregeling.


Stamrecht

Een stamrecht is een vorm van sparen of beleggen. U ontvangt de ontslagvergoeding later, eventueel in termijnen. U betaalde pas belasting over de ontslagvergoeding op het moment dat het stamrecht werd uitgekeerd.

Bedrag in 1 keer opnemen

Heeft u een stamrecht bij een bank, verzekeraar of een stamrecht BV? Sinds 1 januari 2014 kunt u het bedrag in 1 keer opnemen in plaats van in termijnen. Neemt u het bedrag in 2014 in 1 keer op? Dan telt deze opname maar voor 80% mee voor de belastingheffing. Voorwaarde is wel dat uw werkgever het geld vóór 15 november 2013 heeft overgemaakt.

Overgangsregeling stamrechtvrijstelling

Er geldt een overgangsregeling voor mensen die op 31 december 2013 recht hebben op een ontslagvergoeding. De voorwaarden voor de overgangsregeling zijn:
  • Vóór 1 januari 2014 moest bekend zijn hoe groot het stamrecht is en hoe u het onderbrengt. Dit betekent dat de vaststellingsovereenkomst vóór 1 januari 2014 moest zijn getekend. In de overeenkomst staat dat u periodieke uitkeringen krijgt die het loon vervangen dat u misloopt.
  • Het bedrag om de uitkeringen te betalen is ondergebracht bij een bank, verzekeraar of stamrecht BV.
  • De ontslagdatum moet vaststaan op 31 december 2013. Het ontslag moet voor 1 januari 2014 zijn aangezegd en ingaan binnen een korte termijn. Bijvoorbeeld binnen de wettelijke opzegtermijn.
Krijgt u een ontslagvergoeding die voldoet aan de voorwaarden voor de overgangsregeling? En maakt uw werkgever die over na 14 november 2013? Uw vergoeding kan dan ook na 1 januari 2014 in het bestaande stamrecht blijven. Het fiscale voordeel van uitstel van belastingheffing in box 1 en geen heffing in box 3 blijft gelden. Neemt u het bedrag in 1 keer op? Dan telt het wel helemaal mee voor de inkomstenbelasting.