MKB verzuim-ontzorgverzekering, wat is dat?

Wat is een MKB verzuim-ontzorgverzekering? Is deze verzekering verplicht voor ondernemers in het MKB? En wat is het verschil met een normale verzuimverzekering? De antwoorden op een rij.


Voor veel werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) is ziekteverzuim een groot risico. Als uw werknemer langdurig ziek is moet u zijn loon tot twee jaar lang doorbetalen. Dat is voor veel kleine bedrijven een zware last. 

Om werkgevers te helpen heeft de overheid een paar maatregelen bedacht die ingaan in 2020 en 2021. Eén daarvan is de introductie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering.

MKB verzuim-ontzorgverzekering, wat is dat?
De MKB verzuim-ontzorgverzekering is bedoeld voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze verzekering is in het leven geroepen door de overheid in samenwerking met verzekeraars en werkgeversorganisaties.

Bij vrijwel alle verzuimverzekeraars kun je een MKB verzuim-ontzorgverzekering afsluiten. Wat houdt deze verzekering in?

Kenmerken MKB verzuim-ontzorgverzekering:

  • Met een MKB verzuim-ontzorgverzekering is de loondoorbetaling bij ziekte gedekt. Als uw werknemer ziek is krijgt u een vergoeding van de verzekeraar om het loon van uw zieke werknemer te betalen.
  • U wordt ook actief geholpen bij de re-integratie van uw werknemer. Een toegewezen casemanager neemt daarbij de regie en helpt u bij de verplichtingen die u hebt.
  • Een MKB verzuim-ontzorgverzekering voldoet aan de Wet verbetering poortwachter. Dit betekent onder andere dat u de adviezen van de bedrijfsarts kunt opvolgen, zonder risico op een loonsanctie.
  • Ziektegevallen binnen uw bedrijf, of ze nou kort of lang duren, tellen beperkt mee in de berekening van de premie. De premie wordt dus minder door uw eigen verzuim beïnvloedt en is op dat punt stabieler.
Is de MKB verzuim-ontzorgverzekering verplicht?
De MKB verzuim-ontzorgverzekering is niet verplicht. U kunt er zelf voor kiezen op welke manier u omgaat met de risico's rond ziekteverzuim. Als u al een verzuimverzekering hebt, kunt u die gewoon behouden.

Ook als u geen MKB verzuim-ontzorgverzekering hebt, kunt u van de andere wettelijke maatregelen profiteren. Zo komt er voor bedrijven vanaf 2021 een financiële compensatie voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte.

Wat is het verschil met een normale verzuimverzekering?
De MKB verzuim-ontzorgverzekering lijkt sterk op al langer bestaande verzuimverzekeringen. In alle verzuimverzekeringen is loondoorbetaling bij ziekte gedekt. Bij een MKB verzuim-ontzorgverzekering bent u als werkgever in ieder geval zeker van extra ontzorging op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie.

Keurmerk MKB verzuim-ontzorgverzekering
Een MKB verzuim-ontzorgverzekering moet voldoen aan alle afgesproken kenmerken. Pas dan krijgt de verzuimverzekering het keurmerk en mag het officieel MKB verzuim-ontzorgverzekering genoemd worden.

De eisen staan in het zogenoemde kaderconvenant MKB verzuim-ontzorgverzekering. Kijk dus goed of een verzuimverzekering dit keurmerk heeft. Dan weet u zeker dat alle genoemde eisen in de polis zijn opgenomen. 

Wilt u weten welke verzuimverzekering het beste bij uw bedrijf past? Wij helpen u hier graag bij.