Het coronavirus en de dekking van uw bedrijfsmatige verzekeringen

Met betrekking tot bedrijfsverzekeringen krijgen wij veel vragen die te maken hebben met het coronavirus. Hieronder vindt u een overzicht van diverse bedrijfsverzekeringen met informatie over de dekking als gevolg van het coronavirus. Ook willen wij u met dit artikel wijzen op enkele overige aandachtspunten.


Annuleringsverzekering
Heeft u een (zaken)reis geboekt? Helaas is het uitbreken van het coronavirus geen geldige reden om te annuleren. Wij adviseren om contact op te nemen met het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij waar de reis is geboekt. In overleg kan de reis wellicht worden omgeboekt of komt u in aanmerking voor een vergoeding van de annuleringskosten. Op onze website kunt u via deze link een overzicht vinden van de meest gestelde vragen over het coronavirus met betrekking tot de reis- en annuleringsverzekeringen.
 
Evenementenverzekering
Het afgelasten van een evenement heeft vaak grote financiële gevolgen. Vaak wordt dit risico verzekerd met een evenementenverzekering. Tot voor kort was een epidemie, pandemie of besmettelijke ziekte een onvoorziene gebeurtenis waarvoor de evenementenverzekering polisdekking biedt. Voor evenementenverzekeringen afgesloten voor een bepaalde datum is het afgelasten, onderbreken of voortijdig beëindigen van een evenement vanwege het coronavirus verzekerd. Deze datum kan per verzekeraar verschillen. Nationale Nederlanden, een specialist op dit gebied, heeft 27 februari als datum aangehouden. Voor nieuwe polissen is dit risico uitgesloten.
 
Bedrijfsschadeverzekering
Veel bedrijven hebben een bedrijfsschadeverzekering. Met deze verzekering is de brutowinst, oftewel de vaste lasten en de nettowinst, verzekerd na een calamiteit. Het gaat hierbij om inkomstenderving als gevolg van bepaalde gedekte schade-oorzaken, bijvoorbeeld brand, ontploffing, storm en inbraak. Tot de gedekte oorzaken hoort niet schade als gevolg van virussen. Dus inkomstenderving als gevolg van het coronavirus is niet verzekerd.
 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Mocht u vanwege het coronavirus geen of minder werk kunnen verrichten, dan is er geen dekking op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies en arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval. Bent u besmet met het virus waardoor u niet meer mag of kunt werken, dan is er normaal gesproken wel dekking op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is niet het geval als u uit voorzorg in quarantaine wordt geplaatst en/of zelf niet ziek bent.
 
Verzuimverzekering
Hebt u medewerkers in dienst en de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte afgedekt met de verzuimverzekering? Het RIVM adviseert personen die ziek zijn en milde klachten hebben, thuis te blijven en uit te zieken. In dit geval geldt dat er sprake is van loondoorbetaling wegens ziekte. Dit is verzekerd met de verzuimverzekering. De oorzaak van de ziekte is namelijk niet van belang bij deze verzekering. Indien de gezondheid van de medeweker en het werk het toestaat, dient er naar een oplossing gezocht te worden zoals thuiswerken. Er is echter geen sprake van loondoorbetaling wanneer de werknemer naar een gebied is afgereisd ondanks een negatief reisadvies.

Wanneer een werknemer niet op het werk wil en kan verschijnen door bijvoorbeeld preventieve quarantaine, is er nog steeds sprake van loondoorbetaling. Dit risico is echter niet verzekerd met de verzuimverzekering. Werkgever en werknemer moeten hierbij samen tot een oplossing komen. Houdt de werknemer zich niet aan de gemaakte afspraken, dan geldt dit als werkweigering en kan de werkgever de loonbetaling stopzetten. In dit geval dient de werkgever de werknemer op de consequenties te wijzen.
 
Overige aandachtspunten
 
Werktijdverkorting
Voor een medewerker voor wie tijdelijk geen of minder werk is, door ontwikkelingen die niet tot het normale bedrijfsrisico gerekend worden, kan er werktijdverkorting worden aangevraagd. Dat geldt bijvoorbeeld voor een epidemie zoals het coronavirus. Om werktijdverkorting te kunnen toepassen, moet er eerst een vergunning bij het Ministerie van SZW worden aangevraagd. De vergunning wordt verleend als:

  • in een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk wordt verwacht;
  • door een oorzaak die niet tot het normale bedrijfsrisico hoort;
  • en die tijdelijk en niet structureel van aard is.
Werktijdverkorting kunt u aanvragen via deze link. De regeling gaat in op de dag van de aanvraag.
 
Bedrijfscontinuïteitsplan
Wij adviseren u om met betrekking tot het coronavirus een bedrijfscontinuïteitsplan op te stellen. Op basis daarvan kunt u maatregelen treffen om de mogelijke impact van coronavirus op de continuïteit van het bedrijf te beperken. Denk bijvoorbeeld aan praktische maatregelen als het treffen van thuiswerkvoorzieningen en het vormen van pools van flexibele arbeidskrachten. Maar ook aan maatregelen om toevoer van voorraden en (half)fabricaten te waarborgen. Wij wijzen u daarbij op het draaiboek wat MKB-Nederland en het VNO-NCW met betrekking tot het coronavirus voor bedrijven hebben ontwikkeld. Ook u kunt van dit draaiboek gebruikmaken.
 
Overige vragen
Op de website van de Rijksoverzicht vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers en ondernemers. Ook kunt u bij het KVK Coronaloket terecht met vragen over de impact van het coronavirus hun bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering, personeel of regelingen.