Opschorten dekking autoverzekering in verband met coronacrisis

Veel particulieren en ondernemers ondervinden financiële gevolgen van de maatregelen die in het kader van de bestrijding van het coronavirus worden genomen. Indien een auto langere tijd niet wordt gebruikt, dan kan overwogen worden om de dekking van de autoverzekering op te schorten of de dekking te beperken om zodoende te besparen op de verzekeringspremie. Is dit verstandig? In dit artikel gaan we in op deze vraag.


Opschorten van de verzekeringsdekking
Indien u als ondernemer of particulier beschikt over één of meer auto’s dan is het mogelijk dat deze als gevolg van de coronamaatregelen langere tijd niet worden gebruikt. U betaalt gedurende deze periode verzekeringspremie terwijl er niet met de auto gereden wordt.

Het is mogelijk om de wettelijke aansprakelijkheidsdekking op te schorten. Dit verzoek moet worden gedaan aan de verzekeringsmaatschappij waar de auto voor het wa risico is verzekerd. Voorwaarde is dat het kenteken van het voertuig wordt geschorst bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer én dat het voertuig niet op de openbare weg staat.

Gedurende de schorsingsperiode behoeft er geen motorrijtuigbelasting te worden betaald en komt de APK-plicht tijdelijk te vervallen.

De kosten van het schorsen van een kenteken verschillen. Voor een personen- en bestelauto tot 15 jaar oud bedragen de schorsingskosten ongeveer € 75,-. Voor het ongedaan maken van een schorsing brengt het RDW geen kosten in rekening. Bij het opschorten en/of weer in kracht herstellen van een verzekeringsdekking worden polis- en administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten kunnen per verzekeraar verschillen en bedragen indicatief € 10,-.

Als u de schorsing beëindigt binnen 1 maand na het begin van de schorsing, dan wordt er alsnog motorrijtuigenbelasting in rekening gebracht over de periode waarin het kenteken geschorst is geweest.

Verlaging van de dekking                                                                                                     
Naast opschorting van de dekking is ook het beperkten van de dekking een mogelijkheid die overwogen kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door een auto die volledig casco is verzekerd, terug te brengen naar een dekking voor beperkt casco of uitsluitend wettelijke aansprakelijkheid. Het beperken van de dekking heeft uiteraard gevolgen in geval van schade. Afhankelijk van de verzekeraar is het mogelijk dat er voor het beperken van de dekking een wachttermijn wordt aangehouden,

Eisen financieringsmaatschappij
Indien het voertuig is gefinancierd, dan kan het zijn dat de financieringsmaatschappij eisen stelt aan de wijze waarop het voertuig verzekerd moet zijn en blijven. U kunt dit terugvinden in de financieringsovereenkomst of navragen bij de financieringsmaatschappij.

Advies
Het is voor ons in dit artikel niet mogelijk een voor ieder passend advies te geven. Beschikt u over één of meer auto’s die langere tijd niet worden gebruikt, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij kunnen dan met u bespreken of opschorting of beperking van de dekking voor u een optie is en wat hiervan de consequenties zijn.