Nieuws

Wijzigingen hypotheek 2017

Ieder jaar verandert er het een en ander op de hypotheek- en huizenmarkt. Zo ook in 2017. Er zijn vijf belangrijke veranderingen.

Belastingvrij schenken eigen woning

Het is vanaf 2017 weer mogelijk om eenmalig € 100.000 belastingvrij te schenken. Tot 1 januari 2015 was er al een tijdelijke regeling en deze wordt in 2017 dus opgevolgd door een blijvende regeling.

Wijzigingen BKR en NHG

Vanaf 1 december 2016 wordt een mogelijke roodstand op de betaalrekening bij het BKR geregistreerd. Wat gaat er werkelijk veranderen en welke impact heeft dit op de maximale hypotheekverstrekking?

Wijzigingen zorgverzekering 2017

Vanaf 1 januari 2017 wordt de basisverzekering aangepast. Het verplicht eigen risico blijft voor het eerst ongewijzigd.

Een Cyberriskverzekering, is dat nodig?

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties, zowel bedrijven als overheden, direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (CBP)  zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de personen van wie de gegevens zijn gelekt. Indien een organisatie niet heeft voldaan aan de verplichtingen in de wet of nalatig is geweest bij de verwerking van persoonsgegevens en het melden daarvan, dan heeft de CBP de bevoegdheid om boetes uit te delen met een maximum van € 820.000,- (2016).

Starterslening blijft bestaan na aanpassing

De starterslening voor huizenkopers die zelf niet voldoende hypotheek kunnen krijgen voor de aanschaf van hun eerste huis blijft bestaan. Dat meldde het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) woensdag 31 augustus.

Nieuwe Europese hypothekenrichtlijn

De Mortgage Credit Directive (MCD) werd in 2014 aangenomen door het Europees Parlement. Het doel van de richtlijn is een goed functionerende Europese hypotheekmarkt. Na enige vertraging zijn de nieuwe regels op 14 juli ingegaan. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Doorwerken na AOW-leeftijd – gevolgen voor werkgever

Steeds vaker besluiten werknemers om door te blijven werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Hieronder brengen wij in kaart wat het voor u betekent, als uw werknemer bij u in dienst blijft.

Kostengrens voor NHG blijft € 245.000

De kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijft dit jaar op € 245.000. Hierover heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de NHG, overeenstemming bereikt met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. In het licht van de gestegen huizenprijzen wordt de verlaging van de kostengrens niet doorgevoerd. Vanaf 1 januari 2017 wordt de kostengrens gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.