Vraag & antwoord

Uw verzekeringen worden door ons kantoor  zorgvuldig beheerd. Bij vragen, wijzigingen of schade staan wij graag voor u klaar. Omdat wij regelmatig vragen krijgen over dezelfde onderwerpen, hebben wij als extra service voor u, een vraag- en antwoordenoverzicht opgesteld. Hieronder staat per onderwerp de vragen en antwoorden weergegeven. Deze onderwerpen geven u onder andere duidelijkheid over wat te doen bij een autowijziging, het afsluiten van een reisverzekering en hoe te handelen in geval van schade.

Mochten er nog andere vragen zijn, dan zijn wij tijdens kantoortijden te bereiken op het telefoonnummer 0342 - 404 180. Bij calamiteiten zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar op het telefoonnummer 06 - 53 20 84 32. Dit nummer hoort u ook als u buiten kantooruren ons algemene telefoonnummer belt.

Dekking

Ik heb een andere auto gekocht, maar uw kantoor is gesloten. Ben ik nu wel verzekerd?
Van de verzekeraar hebben wij de bevoegdheid gekregen om uw auto in voorlopige dekking te nemen. Mocht u na kantoortijd of in het weekend een nieuwe auto aanschaffen, dan kunt u de gegevens van uw nieuwe auto inspreken op onze voicemail, indien u naar ons kantoor belt, of u kunt de gegevens naar ons mailen. De auto is dan verzekerd vanaf de datum dat de auto op uw naam staat. U kunt dus met een gerust hart gebruik maken van uw auto. Wij zullen de eerstvolgende werkdag contact met u opnemen om een aantal zaken kort met u door te nemen.
Ik ga op vakantie, maar ik ben vergeten een reisverzekering af te sluiten. Wat nu?
Mocht u op het punt staan op vakantie te gaan, maar nog geen reisverzekering hebben afgesloten, dan kunt u online via deze link een reisverzekering afsluiten van Allianz Global Assistance. Zo kunt u zonder zorgen genieten van uw vakantie.
Ik heb mijn premie niet op tijd betaald. Is er nu wel dekking?
De premie dient binnen 30 dagen nadat deze verschuldigd is, betaald te worden. Bij het uitblijven van een premiebetaling wordt de dekking vanaf de 30ste dag opgeschort. Een eventuele schade wordt dan niet vergoedt. De dekking wordt weer hersteld op de dag, volgend op de dag dat de premie is ontvangen.

Autoschade

Ik heb aanrijdingschade aan mijn auto zonder dat er een tegenpartij bij betrokken is. Wat nu?
Als er geen tegenpartij bij de aanrijding betrokken is, kunt u het online schadeformulier op de website invullen via deze link of een Europees Schadeformulier insturen. Dit formulier kunt u via deze link downloaden.

Verder kunt u bij uw garage een indicatie opvragen van het geschatte schadebedrag. De meeste verzekeraars werken samen met Stichting Schadegarant. U hebt dan gedurende de reparatieperiode recht op gratis vervangend vervoer en verlaging van uw eigen risico. Een overzicht van de Schadegarantherstelbedrijven vindt u via deze link.
Er is ingebroken in mijn auto / mijn auto is gestolen. Wat nu?
Als er ingebroken is in uw auto en er is braakschade is ontstaan, doet u dan zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Verder dient u een schadeformulier in te vullen via deze link en een schade-indicatie bij de reparateur op te vragen.

Bij diefstal van het voertuig dient ook zo snel mogelijk de politie gewaarschuwd te worden.
Neem tevens contact op met het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VBV). De VBV Helpdesk is 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar op 071 – 36 41 777. Na een melding wordt het gestolen voertuig direct in de opsporingsregisters van de politie opgenomen, waardoor de opsporing van het voertuig wordt vergemakkelijkt. Zie www.stichtingvbv.nl voor meer informatie.

Neemt u verder de eerstvolgende werkdag telefonisch contact op met ons kantoor.
Ik heb schade aan, of veroorzaakt met, mijn auto waarbij er een tegenpartij bij betrokken is. Wat nu?
U dient samen met de tegenpartij de voorkant van het Europees Schadeformulier in te vullen en zelf de achterzijde van dit formulier. Het formulier kunt u vervolgens ondertekend per post of per e-mail naar ons toesturen. Het Europees Schadeformulier hebben wij bijgevoegd bij de afgifte van de eerste polis. Mocht u het formulier niet meer ter beschikking hebben, dan kunt u een nieuw formulier bij ons opvragen of downloaden via deze link.
 
Hebt u uw auto all risk (casco) verzekerd? Vraag dan ook een indicatie op van het schadebedrag bij de garage. De meeste verzekeraars werken samen met Stichting Schadegarant. U hebt dan gedurende de reparatieperiode recht op gratis vervangend vervoer en verlaging van uw eigen risico. Een overzicht van de Schadegarantherstel-bedrijven vindt u via deze link.

Kunt u als gevolg van de aanrijding niet meer verder rijden? Neemt u dan contact op met het alarmnummer zoals vermeld op de groene kaart.

Reisschade

Bent u op reis en bent u ziek geworden of moet u plotseling terug naar Nederland?
Neemt u dan eerst contact op met de alarmcentrale. Het juiste telefoonnummer staat vermeld in de polisvoorwaarden, zie www.dba-advies.nl/polisvoorwaarden. Door uw polisnummer in te voeren, kunt u het juiste telefoonnummer van uw alarmcentrale vinden.

Wij adviseren u om voor uw vakantie het juiste telefoonnummer op te slaan in uw telefoon.
  • Bij annulering: de annuleringsnota (van uw reisbureau/organisatie) en bewijsstukken van de annulering
  • Bij bagage: de aankoopnota of de gegevens van de verloren en/of beschadigde bagage samen met het politierapport of een bevestiging/melding van uw reisagent/hotel dat uw bagage gestolen of verloren is.
  • Bij gemaakte ziektekosten: de kopienota’s gemaakte kosten en een bericht van uw zorgverzekeraar dat de kosten daar niet verzekerd zijn of onder het eigen risico vallen.
Wat moet ik doen bij een schade tijdens mijn vakantie?
U kunt de schade bij ons melden door middel van dit online schadeformulier. Daarnaast hebben wij naast de boekingsnota van uw reis ook de volgende documenten nodig:

Schade aan de woning of inboedel

Ik heb schade aan mijn woning en/of inboedel. Wat moet ik nu doen?
U kunt de schade bij ons melden door middel van dit online schadeformulier. Verder adviseren wij u het volgende te doen:

-    Bij een waterschade:
      -    Schakel een loodgieter in om de oorzaak zo snel mogelijk te verhelpen.
      -    Vraag een indicatie op van de herstelkosten en stuur deze mee met het schadeformulier.

-    Bij een inbraakschade
      -    Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie.
      -    Stuur het politierapport mee met het schadeformulier.
      -    Stuur ons een opgave van de gestolen goederen.
      -    Stuur ons een opgave van de schade aan uw woning (herstelofferte).

Hebt u het idee dat de schade dusdanig groot is dat deze bekeken moet worden door een expert? Neemt u de eerstvolgende werkdag telefonisch contact met ons op. Afhankelijk van de omvang van de schade zal er een expert worden ingeschakeld.

Premie

Ik heb mijn premie niet op tijd betaald. Is er nu wel dekking?
De premie dient binnen 30 dagen nadat deze verschuldigd is, betaald te worden. Bij het uitblijven van een premiebetaling wordt de dekking vanaf de 30ste dag opgeschort. Een eventuele schade wordt dan niet vergoedt. De dekking wordt weer hersteld op de dag, volgend op de dag dat de premie is ontvangen.
Ik heb 30 dagen de tijd om te betalen. Waarom krijg ik binnen 30 dagen al een betalingsherinnering?
Volgens de wet moeten wij, voordat de betalingstermijn van 30 dagen verstreken is, u erop wijzen dat de premie binnen 30 dagen door ons moet zijn ontvangen. Zo niet, dan wordt volgens de polisvoorwaarden de dekking van de verzekering opgeschort tot het moment dat de premie door u betaald is. De eerste betalingsherinnering is dus meer een mededeling dan een verzoek.

Kunt u om welke reden dan ook binnen 30 dagen niet aan uw betalingsverplichting voldoen, neem dan altijd contact met ons op.

MijnPolismap

Ik heb tot nu toe geen gebruik gemaakt van Mijn polismap en ook nog geen inloggegevens ontvangen. Hoe vraag ik deze aan?
U kunt ons per telefoon of per e-mail verzoeken om de inloggegevens voor Mijn polismap toe te sturen. U ontvangt dan van ons een e-mail met uw relatienummer en u ontvangt een brief met uw wachtwoord. Met deze gegevens kunt u inloggen op onze website via de button rechtsboven op onze hoofdpagina.
Ik ga binnenkort verhuizen (of ik ben verhuisd) en ik wil graag mijn adresgegevens aanpassen in MijnPolismap, maar ben mijn inloggegevens kwijt. Kan ik deze opnieuw ontvangen?
Als u alleen uw wachtwoord bent vergeten, dan kunt u dit aangeven op de site van Mijn polismap. Door het invullen van uw relatienummer en op de knop ‘verzenden’ te klikken, ontvangt u uw wachtwoord. Bent u ook uw relatienummer kwijt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@dba-advies.nl met als onderwerp ‘inloggegevens MijnPolismap kwijt’. U ontvangt dan een e-mail van ons met uw relatienummer en wachtwoord.